บีบีจีไอ เผย Q4 มีทิศทางเติบโตที่ดี เดินหน้าตั้งโรงงาน CDMO เชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (High Value Bio-Based Products in Health and Well-Being) เปิดเผยว่า ไตรมาส 3/66 บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 2 ล้านบาท พลิกฟื้นจากขาดทุน 71 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรก

ไตรมาส 3/66 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากธุรกิจ เอทานอลมียอดขายเพิ่มขึ้นตามแผนบริหารการขาย และธุรกิจไบโอดีเซลเริ่มมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อกิจการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ คาดว่าแนวโน้มไตรมาส 4/66 ยังมีทิศทางการเติบโตที่ดี ทั้งจากธุรกิจเอทานอลที่มีแผนจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3/66 และราคาขายมีการปรับเพิ่มขึ้น และธุรกิจไบโอดีเซลที่มีแนวโน้มยอดขายเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล

ในส่วนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงนั้น บริษัทฯ ได้มีการร่วมลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF)  จากน้ำมันทอดอาหารใช้แล้ว อีกทั้ง พร้อมเดินหน้าตั้งโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง (Contract Development and Manufacturing Organization – CDMO) เชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่มีอุปสรรคในการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิทยาสังเคราะห์ (Synbio Products) รองรับการขยายธุรกิจ ด้วยกระบวนการหมักที่มีความแม่นยำ (Precision Fermentation) และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยโครงการระยะแรกจะเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์เอนไซม์ ด้วยกำลังการผลิตในการหมักรวมประมาณ200,000 ลิตร

- Advertisement -