ปรบมือรัวๆให้กับ บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) ภายใต้การบริหารของ CEO คนเก่ง “เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์” ล่าสุดได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีต่อเนื่อง ควบคู่การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งให้ความสำคัญดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เคียงคู่ไปกับสังคมไทย… แบบนี้ ใครยังไม่มีหุ้น LEO  ติดพอร์ตไว้ รีบจัดด่วน เลยคร้า

- Advertisement -