นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บริษัท ฟินน์คอร์ป แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด หรือ FynnCorp  และคณะ Baramizi Lab ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายภายในงาน Brand Future Valuation 2023 ซึ่งภายในงาน คุณพรพุทธ ได้เข้าร่วมการเสวนา ร่วมแบ่งปันความรู้ในห้อข้อ : วิเคราะห์ตัวเลขมูลค่าแบรนด์และโอกาสในอนาคต ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับการประกาศตัวเลขมูลค่าแบรนด์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ กับงาน “Brand Future Valuation 2023” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Power of Intangible Asset”

 ในการบรรยายคุณพรพุทธ ยังให้มุมมองต่อตัวเลขมูลค่าแบรนด์ โดยมองว่า คือการประเมินมูลค่าของแบรนด์ของบริษัทในปัจจุบัน และการทำนายมูลค่าของแบรนด์ในอนาคต การประเมินนี้พิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ เช่นราคาหุ้น, รายได้ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์, ลูกค้า, ความพึงพอใจลูกค้า, และองค์ประกอบอื่นๆ ที่สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ รวมถึงมุมมองตัวเลขมูลค่าแบรนด์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารแบรนด์อย่างเป็นระบบ และใช้ในการควบคุมและพัฒนามูลค่าแบรนด์ของบริษัทผ่านการวิเคราะห์ตัวเลขนี้, บริษัทสามารถกำหนดยุทธวิธีและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเพิ่มมูลค่าแบรนด์ เช่นการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ, การสร้างความเชื่อมั่นในตลาด, หรือการสร้างความรู้สึกบวกในลูกค้า

คุณพรพุทธ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตัวชี้วัด Brand Power เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งของแบรนด์ของบริษัทและความคุ้มค่าในตลาด ความเข้มแข็งของแบรนด์สร้างความเชื่อมั่นในผู้ลงทุนและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการระดมทุน ถ้าแบรนด์มี Brand Power สูง จะช่วยในการทำให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในธุรกิจและการลงทุนในบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ การสร้างความคุ้มค่าในตลาดจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสระดมทุนได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้ลงทุนจะมองเห็นความคุ้มค่าและโอกาสในการลงทุนในบริษัทนั้นๆ

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเรียนมหิตลาธิเบศร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม2566 ที่ผ่านมา

- Advertisement -