TRP (ธีรพร) ตอกย้ำผู้นำ FAT STEM CELL  ต้อนรับ ผู้ค้นพบสเต็มเซลล์จากไขมัน จากญี่ปุ่น เสริมแกร่งผู้นำศัลยกรรมความงามบนใบหน้า

TRP (ธีรพร) ตอกย้ำผู้นำ FAT STEM CELL  ต้อนรับ ผู้ค้นพบสเต็มเซลล์จากไขมัน จากญี่ปุ่น เสริมแกร่งผู้นำศัลยกรรมความงามบนใบหน้า

ผศ.นพ. ชลธิศ สินรัชตานันท์ (คนที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นพ. ชัยยศ เด่นอริยะกูล (คนที่ 4 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, น.ท.หญิง พญ. สุวรรณี จิรยั่งยืน ร.น. (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นพ. คงศักดิ์ ชะวิบูลย์ผล (คนที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และทีมแพทย์ของ บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ TRP ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรม ภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” ที่ให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป ให้การต้อนรับ ศ.นพ.มิตชูโน ฮิโรชิ (Mizuno Hiroshi) (คนกลาง)  หัวหน้าแผนกศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยจูเท็นโด ประเทศญี่ปุ่น ผู้ค้นพบและศึกษาวิจัยเรื่องสเต็มเซลล์จากไขมันมาใช้ในการรักษาและศัลยกรรมความงาม ในโอกาสมาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับทีมแพทย์ของธีรพร เพื่อพัฒนาต่อยอดการใช้สเต็มเซลล์จากไขมัน หรือ FAT STEM CELL ในการเสริมความงามบนใบหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย และคงอยู่ได้ยาวนาน ทั้งการ เสริมจมูก เติมร่องแก้ม แก้ปัญหาตาลึก และรักษาร่องรอยที่เกิดจากการทำศัลยกรรม ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติในแบบของตัวเอง สอดรับกลยุทธ์การเสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการของ TRP  ในปี 2567 ด้วยการเจาะกลุ่มตลาดการให้บริการด้วย FAT STEM CELL ในการเสริมความงาม และ ให้บริการแก่ลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากการทำศัลยกรรม นับเป็นการตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามบนใบหน้าในระดับ Premium ของประเทศไทย และเสริมศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน

- Advertisement -