นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS

KTMS” กวาดรายได้ 9 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 20.24% (YoY)  โค้งสุดท้ายจ่อลุยขยายและเปิดสาขา – เพิ่มเครื่องไตเทียม ดันรายได้โตเข้า 500 ล้านบาท

บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส “KTMS โชว์รายได้ 9 เดือนแรกแตะ 333.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น20.24% (YoY) และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 10.22 ล้านบาท จากจำนวนผู้ป่วยเข้า รับบริการ และบริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ด้าน CEO “กาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา” ส่งซิกโค้งสุดท้ายลุยเปิดสาขาทั้งในส่วนของ KTMS และ NEP เพิ่ม และเล็งซื้อเครื่องไตเทียมต่อเนื่อง หนุนผลงานปีนี้แตะ 500 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียมจ.ปทุมธานี คาดแล้วเสร็จกลางปี 2567

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “KTMS เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย  และบริการ 333.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.24% (YoY) ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 10.22  ล้านบาท ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2566 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ 117.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.24 (YoY) และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 3.92 ล้านบาท

สำหรับการเติบโตของรายได้การขายและบริการในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมานั้น มาจากการรับรู้รายได้จาก 3 ธุรกิจ ได้แก่

1.กลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

โดยในไตรมาส 3/2566 มีรายได้ 92.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 19.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.04 ขณะที่งวด 9 เดือนแรกปี 2566 มีรายได้เพิ่มขึ้น 51.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.71 (YoY) เป็นผลมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมากขึ้น รวมถึงมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

2.กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย สถานพยาบาล         

ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ มีรายได้ในไตรมาส 3/2566 เท่ากับ 16.56 ล้านบาท ลดลง 2.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.97 และงวด 9 เดือน มีรายได้ 53.83ล้านบาท ลดลง 3.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.41 (YoY) เนื่องจากมีรายได้จากผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียมงวดไตรมาส 3  เพิ่มขึ้น 0.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.77 และงวด 9 เดือน เพิ่มขึ้น 2.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.52 (YoY) จากคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้จากบริการออกแบบติดตั้งและบริการดูแลบำรุงรักษาระบบน้ำให้บริสุทธิ์ ไตรมาส 3 ลดลง 2.39  ล้านบาท หรือร้อยละ  32.12  ส่วนงวด 9 เดือน ลดลงจำนวน 4.56 ล้านบาท หรือร้อยละ  18.98 (YoY) เป็นผลจากจำนวนงานและมูลค่างานโครงการระบบน้ำที่ลดลงจากปีก่อน และรายได้จากจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม ไตรมาส3 ลดลง 0.28 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  15.05 จากคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่ลดลงในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 2566 และงวด 9เดือน ลดลงจำนวน  1.07 ล้านบาท หรือร้อยละ  17.57 (YoY) จากการขายอุปกรณ์การแพทย์ลดลง

และ 3. กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ งวดไตรมาส 3/2566 บริษัทฯมีรายได้ 8.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.18 และงวด 9 เดือนแรก มีรายได้ 19.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.55 (YoY) เนื่องจากงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ที่ได้รับในปี 2566 มีจำนวนและมูลค่างานมากขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTMS กล่าวเพิ่มว่า ภายในไตรมาสที่ 4/2566 บริษัทฯ ยังเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามแผน โดยบริษัทฯเตรียมขยายสาขาประมาณ 3 – 4 สาขา และเครื่องไตเทียมประมาณ 16 – 40 เครื่อง จากปัจจุบันที่มีหน่วยไตเทียมจำนวน 25 สาขา โดยมีจำนวนเครื่องไตเทียม 324 เครื่อง  ซึ่งกระจายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร 1 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 สาขา ภาคตะวันตก 2 สาขา ภาคเหนือ 5 สาขา ภาคกลาง 1 สาขา ภาคตะวันออก 2 สาขา และภาคใต้ 2 สาขา ขณะที่ บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด มีแผนเปิด 1-2 สาขา และซื้อเครื่องไตเทียมประมาณ 8 – 16 เครื่อง ส่วนบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ล่าสุดได้รับคำสั่งซื้องานติดตั้งระบบน้ำจากลูกค้าแล้ว 10 โครงการ มูลค่ารวม 7.47 ล้านบาท และบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด มีคำสั่งซื้องานติดตั้งท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์จากลูกค้าแล้ว 5 โครงการ มูลค่ารวม 5.20 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง คาดว่าแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 นี้ อย่างไรก็ตามจากกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมรายได้ปีนี้ของบริษัทฯเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 500 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายพื้นเพิ่มสำหรับสร้างโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียม และสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คาดแล้วเสร็จกลางปี 2567

 

- Advertisement -