บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH  โดยคุณนัทธ์ เอื้ออารีมิตร (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมพนักงานเป็นตัวแทนบริษัทฯ  ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น ยา เวชภัณฑ์และเครื่องเขียน  รวมถึงปรับปรุงห้องพยาบาล ให้กับ โรงเรียนบ้านพุแค ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการให้และทำงานเพื่อตอบแทนสังคมพร้อมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -