ซินเน็คฯ ผนึก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขยายจุดตั้งกล่องทิ้งขยะ E-Waste รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

ซินเน็คฯ ผนึก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขยายจุดตั้งกล่องทิ้งขยะ E-Waste รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม ได้ร่วมมือกับ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ต่อยอดโครงการ “ทิ้งให้ถูกที่กับ Trusted by Synnex E-Waste” ขยายจุดตั้งกล่องทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ในพื้นที่สำนักงาน เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร และประชาชนผู้มาใช้บริการ ได้ตระหนักถึงการทิ้งขยะให้ถูกที่โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องนำไปกำจัดและรีไซเคิลให้ถูกวิธีตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นับเป็นการต่อยอดโครงการฯ ที่ขยายพื้นที่ไปยังอีกหนึ่งหน่วยงานของภาครัฐ ที่จะสามารถผลักดันไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ให้มีกล่องรับขยะ E-Waste อย่างครอบคลุมมากขึ้น

โดยมี นายสิงหเทพ สุขสุมิตร (ขวา) ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนในการส่งมอบกล่องทิ้งขยะ E-Waste และได้รับเกียรติจาก นางสุทิษา รังคเสนี (กลาง) ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และ นายธีระพงษ์ วงษ์สะอาด (ซ้าย) ผอ.สำนัก10 เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -