นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL

ITEL ซื้อกิจการ “โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส” ลุย “Health Tech” สร้างฐานเติบโตตามกลยุทธ์ New S-Curve

บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม หรือ ITEL เข้าซื้อกิจการ “โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส (GLS)” ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทุ่มงบราว 40 ล้านบาท ต่อยอดสู่ Health Technology หวังเสริมฐานให้แข็งแกร่ง ต่อยอดธุรกิจตามกลยุทธ์ New S-Curve

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก ที่มีความเสถียรภาพสูงสุดทั่วประเทศไทย เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ITELได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด (GLS) ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ (ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน) ในราคารวมทั้งสิ้น 39,777,925.65 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,989 บาทต่อหุ้น

การซื้อกิจการดังกล่าว เพื่อขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทรวมถึงสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีทางสาธารณสุขใน  ประเทศไทย (Health Technology) เพื่อที่จะยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เนื่องจากภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากส่วนงานบริการเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการทำกำไรที่สูง รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดี

“ITEL เล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างการเติบโตในธุรกิจ Health Tech ตามกลยุทธ์ New S-Curve ที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ จึงได้ตัดสินใจเข้าลงทุนใน GLS ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการให้บริการอุปกรณ์ CT Scan / MRI Scan รวมไปถึงอุปกรณ์ ESWL ทั้งนี้ GLS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก Sodexo จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจนี้ในไทยมากว่า 27 ปี รวมถึงยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งทั้งการเติบโตด้านรายได้และกำไร รวมถึงกระแสเงินสดที่เป็นบวกตลอด เวลา ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต ที่สามารถต่อยอดขยายธุรกิจไปให้บริการในพื้นที่อื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีการให้บริการส่วนนี้ได้อีกมาก” นายณัฐนัย กล่าว

- Advertisement -