EKH ต้อนรับ Agency เยี่ยมชมศูนย์ EKI-IVF

คุณศักดิ์ธัช   พัฒนปุณยาภิรมย์ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก EKIIVF บริษัท เอกชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH  ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสูตินรีเวชและกุมารเวชมากว่า 18 ปี ให้การต้อนรับผู้บริหารกลุ่มคลินิก และโรงพยาบาลจากมณฑลหางโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน  เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ EKI-IVF พระราม 9 และลงนามแต่งตั้ง Agency ร่วมกันเพื่อเพิ่มจำนวนกลุ่มลูกค้าชาวจีนเข้ามารับบริการ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -