ซินเน็คฯ มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยี เดินหน้ามอบอุปกรณ์ไอที พัฒนาด้านการศึกษา ให้แก่โรงเรียนแม่สลองใน จ.เชียงราย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ดิสทริบิวเตอร์ผู้นำด้านไอทีอีโคซิสเต็ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เดินหน้าโครงการ “Synnex for a better life” สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ รวมไปถึงของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่สลองใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้มีอุปกรณ์ที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนต่างๆได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน โดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษา ที่ซินเน็คฯ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในโอกาสสร้างรากฐานความรู้ที่แข็งแกร่งให้กับเยาวชน เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศได้ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร สุแก้ว (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สลองใน) นายโชคเอก พาณิชญากิจ (นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง) เป็นผู้รับมอบ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก เมื่อเร็วๆนี้

- Advertisement -