TGE เฮ! เซ็น PPA กับกฟภ. ลุยสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จ.ชัยนาท กำลังการผลิตติดตั้ง 8MW คาดรับรู้รายได้ต้นปี 69 หนุนผลงานโตก้าวกระโดด

TGE เฮ! บริษัทลูก ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน (ชัยนาท) เซ็นสัญญา PPA กับ กฟภ.  โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท กำลังการผลิตติดตั้ง 8MW คาดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ต้นปี 2569 หนุนผลงานเติบโตก้าวกระโดด ด้านซีอีโอ พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุลประกาศเดินหน้าลุยธุรกิจพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าภายในปี 2570 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 100MW พร้อมก้าวสู่ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าชีวมวลและขยะชุมชนของไทย

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE ผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า บริษัท ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน (ชัยนาท) จำกัด หรือ TES CNT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มีปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา จำนวน 6 เมกะวัตต์

โดยนับจากนี้ TES CNT จะเร่งดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชน กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. จำนวน 6 เมกะวัตต์ ซึ่งจะใช้งบลงทุนประมาณ 1,400 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและสร้างรายได้ให้กับบริษัทในต้นปี 2569 ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลประกอบการโดยรวมของ TGE เติบโตแบบก้าวกระโดด

“เราได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชนของเทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเรามีความพร้อมเต็มที่ และคาดว่าโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จและจำหน่ายไฟฟ้าได้ต้นปี2569” นายพงศ์นรินทร์ กล่าว

โดยปัจจุบัน TGE ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลจาก อปท. จำนวน 5 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 39.9 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าขยะชุมชนในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท,จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดชุมพร, จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการทำสัญญารับจ้างกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับ อปท. ซึ่งจะสามารถลดปัญหาปริมาณขยะชุมชนสะสม อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบ สำหรับโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่สามารถลดการเผาไหม้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน พร้อมมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดแบบครบวงจรซึ่งเป็นไปตามแนวคิด ESG สู่องค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

- Advertisement -