PSP ฉลุย! ปิดจ๊อบลงทุน “GeneusDNA” 125 ลบ. ถือหุ้น 25% พร้อมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรทันที เดินหน้ากลยุทธ์สร้าง New S-curve ดันอนาคตโตก้าวกระโดด

บมจ.พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ (PSP) ปิดจ๊อบ! ลงทุน “GeneusDNA” ผู้นำด้านนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์สุขภาพและพรสวรรค์ด้วย DNA จำนวน 25% มูลค่า 125 ล้านบาท สำเร็จตามแผน พร้อมรับรู้ส่วนแบ่งกำไรทันที มั่นใจหนุนผลงานเติบโต สอดรับเมกะเทรนด์ด้านการดูแลสุขภาพ เดินหน้าสร้างผลกำไรจาก New S-curve ในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระเงินเพิ่มทุนสำหรับการเข้าถือหุ้น บริษัท จีเนียส เจเนติกส์ จำกัด หรือ GeneusDNA ผู้นำด้านนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์สุขภาพและพรสวรรค์ด้วย DNA จำนวน 25% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

โดยการลงทุนดังกล่าวมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ผ่านบริษัท พี.เอส.พี. เวนเจอร์ส จำกัด (PSPV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% และบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้ผลการดำเนินงานของ GeneusDNA ในงบการเงินรวมตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

นายเสกสรร ครองพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเข้าลงทุนใน GeneusDNA เป็นไปตามแผนการขยายสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง (New S-curve) ซึ่ง GeneusDNA เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการแปลผลจากชุดตรวจ DNA เป็นเจ้าแรกและเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย รวมไปถึงธุรกิจวิตามินและอาหารเสริมส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง

นอกจากนี้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมายังมีเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมองว่าการเข้าลงทุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตไปพร้อมกับเมกะเทรนด์ด้านการดูแลสุขภาพได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกลุ่ม PSP ในอนาคตให้เติบโตก้าวกระโดด

- Advertisement -