คุณอดิศร วิเชียรเจริญ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (TQR) ร่วมลงนามในสัญญาให้บริการระบบอบรมออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) กับ คุณกิตติยา อาภากุลอนุ (ซ้าย) กรรมการจัดการคนที่ 5 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ในเครือบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการเรียนรู้-อบรม ในระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานผ่านใบหน้า “Face Detection and Face Recognition” ซึ่งจะทำให้การให้บริการอบรมออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติฯ เป็นสถาบันฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการความรู้ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีภาษีอากร การบริหารจัดการ และวิชาการในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ ด้วยการผลิตหลักสูตรที่ทันสมัย หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -