บล.กรุงศรีฯ:

PTT EXPLORATION & PRODUCTION (PTTEP TB/ PTTEP.BK)

PTTEP – คาดว่าจะมีดีล M&A ใหม่ในปี 2024 (TP Bt165.0, HOLD)

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค
หุ้นPTTEP
มูลค่าพื้นฐาน165.00
คำแนะนำBUY

เรายังคงคำแนะนำถือ PTTEP โดยประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2024 ที่ 165 บาท ข้อมูลโดยรวมที่ได้จากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ อยู่ในเชิงกลางๆ โดย PTTEP มั่นใจว่าจะสามารถเร่งการผลิตที่แหล่งเอราวัณเป็น 800mmscfd ได้ในเดือนเมษายน 2024 โดยบริษัทมีแผนจะเร่ง FID ของสินทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย (SK410B, SK325B และ SK438) เพื่อเร่งปริมาณยอดขายในระยะกลาง (2027-2028) ทั้งนี้ เนื่องจากกำไรโตลดลง และฐานะการเงินของบริษัทอยู่ในระดับแข็งแกร่ง ในแง่ของ free cash flow และความสามารถในการก่อหนี้ เพิ่ม เราจึงคาดว่าบริษัทน่าจะทำดีล M&A ขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง (โอมาน, UAE) เพื่อมาเติมกำไรในปีนี้

คาดว่าปริมาณยอดขายในปี 2024F จะเพิ่มขึ้น แต่ ASP ที่ลดลงจะฉุดกำไร

ผู้บริหารตั้งเป้าปริมาณยอดขายในปี 2024F ไว้ที่ 505KBOED เพิ่มขึ้น 9.3% yoy จากการเร่งการผลิตที่แหล่งเอราวัณ (G1/61) เป็น 800 mmscfd ในเดือนเมษายน 2024 จากที่ผลิต 400mmscfd ในเดือนมกราคม และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 450 ในเดือนกุมภาพันธ์ และเป็น 550 mmscfd ในเดือนมีนาคม 2024 ถึงแม้ว่าปริมาณยอดขายจะเพิ่มขึ้น แต่เราคาดว่ากำไรในปี 2024F จะลดลง 16%yoy เนื่องจากคาดว่าราคาขายเฉลี่ยจะลดลงเพราะ i) เราใช้สมมติฐานราคาน้ำมันดิบดูไบลดลงที่ US$75/bbl จาก US$82/bbl ในปี 2023 ii) ราคาขายก๊าซจากสัญญา PSC (G1/61 และ G2/61) ลดลง

คาดว่าดีล M&A ในตะวันออกกลางจะมาช่วยอุดช่องว่างของกำไร

ในปัจจุบัน PTTEP มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยสัดส่วน D:E ต่ำมากที่ 0.25x (นโยบายของบริษัทอยู่ที่ 0.5x) ซึ่งทำให้บริษัทมีช่องให้ก่อหนี้เพิ่มได้อีก 1.25 แสนล้านบาท ซึ่งเมื่อบวกกับ free cash flow ในปี 2024F อีก 6.05 หมื่นล้านบาท จะทำให้ PTTEP มีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อโครงการขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะที่โอมาน และ UAE ซึ่งจะมาช่วยอุดช่องว่างของกำไรจากฐานกำไรที่สูงถึง 7.74 หมื่นล้านบาทในปี 2023

คงคำแนะนำ ถือ และประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2024 ที่ 165 บาท

เราประเมินราคาเป้าหมายโดยใช้วิธี DCF (beta ที่ 1.3, risk-free rate ที่ 3.5%, market risk premium ที่ 8%, terminal growth ที่ 1%) เราคาดว่าโครงการ Mozambique LNG น่าจะกลับมาเดินหน้าก่อสร้างต่อในปีนี้ และเชื่อว่าบริษัทน่าจะถอนตัวออกจากการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่ขายการลงทุนในโครงการ Cash Maple project

- Advertisement -