บล.ฟิลลิป:

BAY: ตั้งเป้าเป็นผู้นำธนาคารที่ยั่งยืน และธนาคารระดับภูมิภาค (ที่มา: Analyst meeting, 1 ก.พ. 67)

  • ตั้งเป้าสินเชื่อเติบโต 3-5% โดยจะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน และขยายไปในภูมิภาคมากขึ้น และจะได้รับประโยชน์เต็มปี จากธุรกิจที่เข้าซื้อมาในปีก่อน
  • NPL อาจจะเพิ่มขึ้นทั้งจากธุรกิจในไทย และต่างประเทศ และจะทำให้การตั้งสำรองในปีนี้ยังสูงอยู่ อย่างไรก็ตามส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นได้ต่อ
  • ทางฝ่ายจะมีการปรับประมาณการกำไรลง เนื่องจากการตั้งสำรองที่สูงกว่าที่คาดไว้เดิม และจะมีการปรับราคาพื้นฐานจากเดิม 35 บาทลง

 

- Advertisement -