บล.บัวหลวง:

Utilities – ฤดูร้อนกระทบกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างไร? (NEUTRAL)

ราคาก๊าซที่ปรับตัวลงจะหนุนกำไรไตรมาส 4/66-1/67 โดยในไตรมาส 2/67 อุปสงค์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะหนุนรายได้โรงไฟฟ้า IPP แต่จะเพิ่มต้นทุนก๊าซของโรงไฟฟ้า SPP และยังมีความไม่แน่นอนว่า อัตราค่าไฟฟ้าจะสอดคล้องกับต้นทุนก๊าซที่สูงขึ้นหรือไม่ เรายังคงชอบ GULF มากที่สุดในกลุ่ม

กำไรหลักไตรมาส 4/66 ของโรงไฟฟ้า SPP เพิ่มขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ

เราคาดกำไรหลักรวมของหุ้นโรงไฟฟ้าที่เราให้คำแนะนำในไตรมาส 4/66 ที่ 5.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% YoY แต่ลดลง 24% QoQ ราคาไฟฟ้าไตรมาส 4/66 อยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย ลดลง 15% YoY และ 11% Q0Q เราคาดว่าราคาก๊าซของ PTT ในไตรมาส 4/66 จะอยู่ที่ 334 บาท/ล้าน btu ลดลง 25% YoY และ 1% QoQ กำไรหลักของโรงไฟฟ้า SPP (BGRIM, GPSC และ WHAUP) น่าจะเพิ่มขึ้น YoY (ต้นทุนก๊าซลดลงมากกว่าค่าไฟฟ้า) แต่ลดลง QoQ (ปัจจัยฤดูกาลและราคาไฟฟ้าที่ลดลง QoQ)

โรงไฟฟ้า SPP ในไตรมาส 1/67 กลับมาแกร่ง

ราคาไฟฟ้าไตรมาส 1/67 อยู่ที่ 4.18 บาทต่อหน่วย ลดลง 21% YoY แต่เพิ่มขึ้น 5% QoQ เราคาดราคาก๊าซของ PTT ในไตรมาส 1/67 เฉลี่ยอยู่ที่ 336 บาท/ล้าน btu ลดลง 28% YoY แต่เพิ่มขึ้น 1% QoQ สะท้อนถึงนโยบาย single pooled price เราคาดกำไรหลักของโรงไฟฟ้า SPP จะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY (ต้นทุนก๊าซน่าจะลดลงเร็วกว่าอัตราค่าไฟฟ้า) และ QoQ (ราคาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น] เราคาดกำไรหลักกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เราให้คำแนะนำไตรมาส 1/67 อยู่ที่ 6.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% YoY และ 22% QoQ แนวโน้มที่ดีน่าจะหนุนราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ในระยะสั้น ดังนั้นเราจึงปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับ BGRIM และ GPSC จาก ถือ เป็น ซื้อเก็งกำไร

หน้าร้อนที่แผดเผาเป็นดาบสองคมสำหรับโรงไฟฟ้า

มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะร้อนจัดในช่วงไตรมาส 2/67 ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ) สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลดีต่อโรงไฟฟ้า IPP โดยการจ่ายไฟฟ้าที่มากขึ้นและรายได้จาก EP ที่สูงขึ้น (โครงสร้างการส่งผ่านต้นทุน) VSPP (Adder และสัญญาเอกชน) อาจได้รับอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสงค์พลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้คาดว่าจะเพิ่มการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการนำเข้า LNG ที่มีราคาแพงมากขึ้น (เทียบกับก๊าซธรรมชาติราคาถูกจากอ่าวไทยและเมียนมาร์) ซึ่งอาจส่งผลให้ราคา ก๊าซของ PTT สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตจึงสูงขึ้นสำหรับโรงไฟฟ้า SPP ในทางกลับกัน หากต้นทุนพุ่งสูงขึ้นเพื่อประกันราคาไฟฟ้าที่สูงขึ้น ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นโรงไฟฟ้า SPP

ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ – ราคาไฟฟ้าจะเป็นไปตามต้นทุนก๊าซหรือไม่?

หาก PTT สามารถขยายการผลิตก๊าซในแหล่งเอราวัณได้ตามแผนที่วางไว้และสัดส่วน LNG ในการคำนวณราคาก๊าซไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก กกพ.อาจขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าเป็น 4.25 บาทต่อหน่วยสำหรับรอบบิลเดือน พ.ค.-ส.ค. หากว่ารัฐบาลไม่แทรกแซงการตัดสินใจของ กกพ. และราคาไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนการผลิต กำไรหลักกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP จะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 ทั้งนี้ ยังคงมีคำถามว่าราคาไฟฟ้าจะสอดคล้องกับต้นทุนก๊าซที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งถือเป็นความไม่แน่นอนของการลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า SPp ในระยะกลาง

 

- Advertisement -