ผู้บริหาร BM ถ่ายทอดประสบการณ์ เตรียมความพร้อม นศ. มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรี ก่อนการทำงาน

นายธีรวัต อมรธาตรี (แถวหน้า คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานขององค์กร ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงาน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพและเสริมทักษะให้นักศึกษา ก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริง ในโครงการ “วิศวฯสถาปัตย์ที่ตรงใจเธอ”   โดยมี รศ.ดร. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง (แถวหน้า คนที่ 7 จากซ้าย) รองคณบดี    คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารหอประชุมสุพรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -