APM แสดงความยินดี NER ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ และ คุณสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมทีมงาน มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับคุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆนี้

- Advertisement -