“ยูโร ครีเอชั่นส์” ธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์ลักเซอรี่ครบวงจร เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 14 ก.พ.นี้ มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,233 ล้านบาท ราคาไอพีโอ 10.60 บาท ครอบครัวกัมบีร์ถือหุ้นใหญ่ 59.54%

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ยูโร ครีเอชั่นส์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “EURO” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

EURO เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรจากแบรนด์ชั้นนำระดับลักซูรี่ ภายใต้ชื่อร้าน “Euro Creations” และร้านภายใต้แบรนด์อื่นๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องนอน เครื่องออกกำลังกาย และสินค้าหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี

บริษัทเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 16 แบรนด์ อาทิ Calligaris, Cassina, Christopher Guy, และ Technogym เป็นต้น และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั่วไป 13 แบรนด์ ปัจจุบันบริษัทมีโชว์รูม 5 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ Euro Creations ที่ทองหล่อ, Natuzzi Italia ที่สยามพารากอน เป็นต้น ซึ่งรองรับทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ โดยในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป : กลุ่มลูกค้าธุรกิจ : อื่นๆ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 67 : 32 : 1 ตามลำดับ

EURO มีทุนชำระหลังเสนอขาย 152.5 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 250 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 55 ล้านหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะนำหุ้นออกขาย 23 ล้านหุ้น เป็นการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 49.06 ล้านหุ้น นักลงทุนสถาบัน 15 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 11.7 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหารฯของบริษัท 2.24 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม และ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ในราคาหุ้นละ 10.60 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย IPO 826.8 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,233 ล้านบาท

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ได้มีการพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) และพิจารณาอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) เท่ากับ 18.13 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) เท่ากับ 178.30 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.58 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EURO เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาสินค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการนำเสนอสินค้าตลอดเส้นทางของลูกค้า (Customer Journey) เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของการใช้ชีวิต โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกขั้นตอนของการตกแต่ง ทั้งบ้าน โรงแรม อาคารสำนักงาน และสปอร์ตคลับ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปลงทุนขยายธุรกิจ โดยการก่อสร้างโชว์รูมแห่งใหม่จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนทองหล่อ 2 แห่ง และจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

EURO มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ ครอบครัวกัมบีร์ ถือหุ้นร้อยละ 59.54 และครอบครัวอมรรัตนเวช ถือหุ้นร้อยละ 14.89 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

- Advertisement -