นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO

TASCO เผยยอดขายยางมะตอยปี 66 อยู่ที่ 1.12 ล้านตัน และมีกำไรสุทธิ 2,306 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2565 พร้อมไฟเขียวเสนอจ่ายปันผล 1.00 บาท ตอกย้ำหุ้นปันผลสูง กำหนดขึ้น XD วันที่ 29 .. นี้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO
ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง เปิดเผยว่า
ผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2566 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 31,106 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,306 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทมียอดขายยางมะตอย อยู่ที่ราว 1.12 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าราวร้อยละ 4.9 แต่ยังเป็นไปตามเป้าหมาย โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากการจัดซื้อ Feedstock เข้าสู่โรงกลั่นจำนวน 3 ลำเรือ และการนำเข้าอุปทานยางมะตอยจากแหล่งอื่นในระดับที่สูง

อนึ่ง ยอดขายยางมะตอยจำนวน 1.12 ล้านตัน นั้นแบ่งเป็นยอดขายสำหรับตลาดประเทศไทยราว 469 พันตัน ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.8 สืบเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 จากภาครัฐที่ล่าช้าและยอดขายสำหรับต่างประเทศอีกจำนวน655 พันตัน ใกล้เคียงกับยอดขายสำหรับต่างประเทศในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซียและกัมพูชานั้นยังคงเป็นตลาดที่มียอดขายที่สูงเป็นไปตามกลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาดที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับ ธุรกิจก่อสร้างในปี 2566 นั้นรายได้รวม 3,501 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 4.6 จากปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการรับรู้รายได้จากสัญญาการก่อสร้างและซ่อมบำรุงที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากโครงการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และโครงการงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SAT-2)

จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง อัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ และสภาพคล่องที่สูง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมตินำเสนอแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น จากที่ก่อนหน้าที่ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1.25 บาทต่อหุ้น โดยในส่วนของ 1.00 บาท ที่เสนอจ่ายเพิ่มเติมนั้น ได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และจ่ายปันผลวันที่ 26 เมษายน 2567 ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายปันผลในอัตราที่สูงและสม่ำเสมอ

- Advertisement -