ผู้บริหาร BM เปิดทักษะเตรียมความพร้อม นศ. มทรส. ศูนย์นนทบุรี  เพื่อก้าวสู่ โลกวัยทำงาน

นายธีรวัต อมรธาตรี (คนที่ 9 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมตัวสู่โลกวัยทำงาน ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงาน” ตามโครงการ “วิศวฯสถาปัตย์ที่ตรงใจเธอ” โดยมี นายกฤษณะ จิรสารสวัสดิ์  (คนที่ 6 จากขวา)  รองคณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารเลิศ   สพรรวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -