นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) “JPARK”  ผู้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ ซึ่งครอบคลุมทั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อ-จุดเปลี่ยนผ่านกับระบบรถไฟฟ้า ศูนย์การค้าแหล่ง CBD บริเวณโรงพยาบาล สถานศึกษา และสนามบิน พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวเพชรดา อรุณแสงศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ร่วมให้ข้อมูลธุรกิจ ในงานสัมมนา “Dinner Talk ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน“ ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ จ.ราชบุรี      

- Advertisement -