กลุ่มทิสโก้ ครบรอบปีที่ 55 บนเส้นทางการเติบโตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางการเงินให้คนไทย โดยมุ่งเป็น “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่คุณเชื่อมั่นไว้วางใจได้ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณาใหม่ “Today is Tomorrow” อนาคตเลือกได้…ด้วยการวางแผนวันนี้ เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินอันจะส่งผลกับชีวิตในอนาคตของทุกคน ซึ่งทิสโก้พร้อมเป็นคู่คิด “วางแผนอนาคต … เพื่อคุณ” และพร้อมเติบโตเคียงข้างไปด้วยกันอย่างมั่นคง

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (Mr. Sakchai Peechapat, Group Chief Executive, TISCO Financial Group Public Company Limited) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มทิสโก้ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงแข็งแรง โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเงินและตลาดทุน อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยมายาวนาน ในปี 2567 นี้ กลุ่มทิสโก้ ครบรอบ 55 ปี ยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยเป้าหมายแห่งความยั่งยืน ตลอดจนมุ่งมั่นเป็น “Your Trusted Financial Advisor” สถาบันการเงินที่ทุกคนเชื่อมั่นไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินช่วย “วางแผนอนาคต…เพื่อคุณ” ให้ทุกชีวิตเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนไปด้วยกัน

ด้วยความตั้งใจอยากให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น กลุ่มทิสโก้ จึงเปิดตัวหนังโฆษณาใหม่ “Today is Tomorrow” อนาคตเลือกได้…ด้วยการวางแผนวันนี้ โดยหนังจะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการวางแผนทางการเงินที่จะส่งผลกับอนาคต ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผู้ชายวัยทำงานคนหนึ่ง ที่กำลังตัดสินใจจะทําธุรกรรมทางการเงิน เพื่อใช้ชีวิตตามใจอยากด้วยการก่อหนี้ที่เกินตัว สุดท้ายจะส่งผลเสียไปทั้งชีวิต แต่ด้วยคำแนะนำในการวางแผนทางการเงินที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญทิสโก้ จึงช่วยพลิกชีวิตในอนาคตของเขาให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ทิสโก้พร้อมจะเป็นคู่คิดในการวางแผนอนาคตที่จะเติบโตอย่างมั่นคงเคียงข้างไปกับลูกค้า ซึ่งหนังโฆษณาดังกล่าวนี้เตรียมปล่อยบนสื่อออนไลน์ของทิสโก้ในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Facebook, Youtube, LINE และ Website ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“ประเทศไทยวันนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาหนี้ครัวเรือนและการก้าวสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ นั่นถือเป็นความเสี่ยงว่าคนไทยจะมีเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงชีวิตบั้นปลายที่ยืนยาวขึ้น ที่ทิสโก้เชื่อว่า การเงินที่ดีเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี จึงอยากให้คนไทยมองเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงิน และเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญทิสโก้พร้อมให้คำปรึกษาที่จะตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ทางการเงินของคุณแบบองค์รวม ในฐานะ Your Trusted Financial Advisor เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับทุกวิถีชีวิต” นายศักดิ์ชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ทิสโก้อยากให้ทุกคนมีความสุขกับเป้าหมายชีวิตที่วางไว้ จึงได้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในแต่ละช่วงชีวิต ครอบคลุมทั้งกองทุน ประกัน เงินฝาก และการบริหารจัดการหนี้ อาทิ บริการ TISCO My Goal เพื่อวางแผนการเงินให้ตรงเป้าหมาย TISCO Insure การวางแผนเลือกประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้ตอบโจทย์ TISCO Smart Retirement วางแผนดีอย่างมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณสุขทุกวันยันเกษียณ และ TISCO Autocash วางแผนรวมหนี้เสริมสภาพคล่อง…ผ่อนสบายในที่เดียว เพื่อสร้างโอกาสที่คุณจะเป็นเจ้าของอนาคตของตัวเองได้อย่างแท้จริง

ในปีที่ 55 นี้ ทิสโก้ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมไปกับการมีธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ ทิสโก้ยังเตรียมจัดกิจกรรมที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การให้โอกาสทางการศึกษา การปลูกป่าถาวร การส่งเสริมงานศิลปะ การเพิ่มทักษะความรู้เรื่องเงินแก่สังคม เป็นต้น โดยมีเมล็ดพันธุ์แห่งจิตอาสาทิสโก้เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก รวมถึงการสนับสนุนด้านสาธารณสุข อาทิ โครงการ TISCO Fighting Cancer สนับสนุนนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งให้ก้าวหน้า การจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อระดมทุนให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมเตรียมแจกหนังสือ “NCDs โรคร้ายที่คนไทย (อาจ) หนีไม่พ้น” ที่รวบรวมบทสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับโรค NCDs แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจ

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวโอกาสครบรอบ 55 ปีของกลุ่มทิสโก้ และรับชมหนังโฆษณาชุด “Today is Tomorrow” อนาคตเลือกได้…ด้วยการวางแผนวันนี้ แบบเต็ม ๆ ได้ที่ https://www.tisco.co.th/th/tisco55th.html

- Advertisement -