สัมมนา The Road to Green Logistics & Carbon Emission Reduction Logistics

LEO จัดสัมมนา The Road to Green Logistics & Carbon Emission Reduction Logistics เตรียมความพร้อม Carbon Statement ตอบโจทย์งานบริการ Green Logistics ในอนาคต

บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) โชว์ศักยภาพผู้นำโลจิสติกส์ ขนส่งและกระจายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดงานอบรม The Road to Green Logistics & Carbon Emission Reduction Logistics หลักสูตร “การวัดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์/บริการ” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจในหลักการ ISO 14067 เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้ Carbon Statement จากกิจกรรมโลจิสติกส์ และพร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 – 20 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ได้จัดงานอบรม The Road to Green Logistics & Carbon Emission Reduction Logistics หลักสูตร “การวัดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์/บริการ (Quantifying the Carbon Footprint of Products (ISO 14067: 2018))” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ  ISO 14067 เตรียมความพร้อมสำหรับทำ Carbon Statement จากกิจกรรม Logistics และพร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้ในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซต์

งานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร  Product Technical Manager – Sustainability จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (BSI Group) บริษัทผู้ตรวจสอบ ISO ชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO ครบวงจร เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการดำเนินงานทางด้านมาตรฐานบริหารและจัดการ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้บริหารและผู้เข้าอบรมชาว LEO และมีทีมผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ลีโอ     โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมสัมมนา

“LEO เราเป็นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการโลจิสติกส์ เราจึงต้องพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อที่จะเป็น Strategic Partner ที่ช่วยสนับสนุนงานโลจิสติกส์ให้ลูกค้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพ” นายเกตติวิทย์ กล่าว

ทั้งนี้ LEO มีแผนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะให้บริการในลักษณะของ Green Logistics พัฒนาให้บริการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้รถพลังงานไฟฟ้า  ลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือก่อให้เกิดขยะ มุ่งเน้นการลดมลพิษทางอากาศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สามารถลดภาวะโลกร้อนและเปลี่ยนให้เป็น Carbon Credit ให้กับลูกค้าของเรา และทำให้ลูกค้าของเราได้รับการยอมรับในการดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และการลด Carbon Footprint เป็นอย่างมาก และ LEO ยังเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรของคนไทยรายแรกที่ได้ประกาศแผนการพัฒนาธุรกิจที่จะให้บริการในลักษณะของ Green Logistics ที่มีเป้าหมายชัดเจนที่จะทำให้ธุรกิจ Green Logistics ของเราสามารถแปรเปลี่ยนเป็น Carbon Credit ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการกับทาง LEO ทำให้ลูกค้าของเรามีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการค้า และได้รับการยอมรับในการดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และการลด Carbon Footprint

LEO ไม่หยุดที่จะพัฒนาและต่อยอดการให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร และส่งมอบบริการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว ฉับไว และใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Smart & Sustainable  เพื่อยกระดับบริการที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าของ LEO Global Logistics อย่างแท้จริง

- Advertisement -