BC จัดงานประชุมผู้ถือหุ้น(E-AGM) มติผ่านฉลุยทุกวาระ ไฟเขียวแจกฟรี BC-W2

นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) นายปรับ ทักราล (แถวหน้า กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้โมเดลธุรกิจ “สร้าง-ดำเนินการ-ขาย” (Build-Operate-Sale : BOS) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมติที่ประชุมอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (BC-W2) ในจำนวนไม่เกิน 57,048,574 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2 มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2

พร้อมย้ำศักยภาพการเติบโตในปี 2567 ที่เดินหน้าลุ้นนิวไฮในกลุ่ม Hospitality ท่องเที่ยวบูม ดันอัตราการเข้าพักและค่าเฉลี่ยห้องพักเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนสถานการณ์โควิด19 รวมถึงโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ(Operate) โครงการ Summer Point ที่มีอัตราเช่าพื้นที่เกือบ 100% บนทำเลศักยภาพ สร้างการรับรู้รายได้เติบโตต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Mall เตรียมเปิดตัวโครงการ Cove Hill ย่านเจริญกรุง ในไตรมาส 2/67เจาะกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง ซึ่งปัจจุบันมีอัตราจองพื้นที่แล้วกว่า 80% คาดเดินหน้ารับรู้รายได้ในไตรมาส 3/67 อีกทั้งเตรียมปิดดีลขายออก 1 โครงการ ตามโมเดลธุรกิจ BOS ที่จะสร้างการรับรู้รายได้อย่างโดดเด่นให้กับกลุ่มธุรกิจหลักของ BC ในปี 2567 นี้

- Advertisement -