บลจ.กสิกรไทย พาลูกค้าเปิดประสบการณ์การลงทุนระดับโลก ในงานสัมมนา KAsset x JPMAM : The Great Investment Debate นำทัพกูรูแชร์มุมมองส่องทุก Asset Class

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) ร่วมจัดงานสัมมนาเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ The Great Investment Debate โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ayaz Ebrahim CEO for Singapore and Southeast Asia, JPMAM (ขวา) และนายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ, KAsset (ซ้าย) นำทัพทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก KAsset และ JPMAM มาร่วมให้มุมมองในทุกตลาดทั่วโลก พร้อมแนะนำกลยุทธ์การจัดพอร์ตแก่พันธมิตรคู่ค้าและลูกค้าผู้ลงทุน ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -