QTC ก้าวสู่ปีที่ 28 ตอกย้ำผู้นำส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วโลก

กว่า 28 ปีบนเส้นทางผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ของ   บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศกว่า 34 ประเทศ จาก 5 ทวีปทั่วโลก! เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า และยังการันตีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสเปกพิเศษ จึงมั่นใจได้เลยว่า QTC คัดสรรสินค้าเปี่ยมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับคุณอย่างแน่นอน!

- Advertisement -