ผู้ถือหุ้น NAM โหวตจ่ายปันผลหุ้นละ 0.09 บ. รับทรัพย์ 17 พ.ค.นี้

พลเอกวินัย ภัททิยกุล (นั่งที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ , คุณวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ (นั่งที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุขุม โพธิสวัสดิ์ (ยืนที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NAM) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0900 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 63 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บมจ.นำวิวัฒน์ เมื่อเร็วๆนี้

- Advertisement -