บรรยายภาพ : ดร.กนกพร สัยยะสิทธิพาณิชย์ (แถวหน้าขวา) ประธานกรรมการบริษัท นายภักดี เหล่างาม (แถวหน้าซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ MCA ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระ ตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตรา 0.045 บาท/หุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เพื่อกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 พร้อมทั้งได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO เพื่อเน้นลงทุนในการสร้างผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในระยะยาว 13-14%

ผถห. MCA โหวตจ่ายปันผล 0.045 บาท/หุ้น จ่อ XD 2 พ.ค.นี้ ตอกย้ำแผนปี 67 เดินเกมรุก MARKETING SOLUTION เต็มสูบ

ผู้ถือหุ้น บมจ.มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย “MCA”โหวตจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตรา 0.045 บาท/หุ้น จ่อเตรียมขึ้น XD วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 พร้อมอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการ IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจที่หวังเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในระยะยาว 13-14%

นายภักดี เหล่างาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ MCA  เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 10,350,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.67 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี และสำรองต่าง ๆโดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เพื่อจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

พร้อมทั้งการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 184.13 ล้านบาท (ยอดสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ที่ยังคงเหลือจากการชำระหนี้สถาบันการเงิน จำนวน 1.50 ล้านบาท เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการ IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่มุ่งหวังในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในระดับ 13-14% จากการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น

ทั้ง MCA ได้ตอกย้ำการเติบโตอย่างโดดเด่นเป็นประวัติการณ์ของผลประกอบการในงวดปี 2566  ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 471.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.42% เนื่องจากมีจำนวนลูกค้าที่ให้บริการเพิ่มขึ้นรวม 149 บริษัท 181 แบรนด์ เพิ่มขึ้นถึง 50 บริษัท 58 แบรนด์ ซึ่งเป็นลูกค้าเดิมที่ทำงานต่อเนื่อง 72% และมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 52% โดยพอร์ตลูกค้าที่เข้าใช้บริการสูงสุดจะเป็นบริษัทในกลุ่มสินค้าอุปโภค และบริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ต้องการกระตุ้นยอดขายผ่านกิจกรรมการตลาดผ่านการให้บริการของบริษัท ทั้ง 5 ประเภท อาทิ 1. บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล, 2. บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า, 3. บริการพนักงานแนะนำสินค้า, 4. บริการจัดเรียงสินค้า และ5. ผู้จัดจำหน่ายสินค้า

อย่างไรก็ตาม CEO ได้กล่าวถึงแผนกลยุทธ์การขยายธุรกิจในปี 2567 ว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าการขยายการให้บริการด้านแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบ One-stop Service Marketing Solution อย่างต่อเนื่อง จากการขับเคลื่อนการขยายการจัดกิจกรรมทางการตลาด ทั้ง 5 รูปแบบประเภทกิจกรรมของกลุ่มลูกค้าเดิมและการขยายฐานสู่ลูกค้ารายใหม่ และการขยายงานในส่วนของธุรกิจผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) เพื่อตอบโจทย์ทุกการให้บริการด้าน Marketing Agency แบบครบวงจร จากปัจจุบันที่สัญญาจ้างบริการทั้งหมดของปี 2567 มากกว่า 300 ล้านบาท หนุนเป้าหมาย การเติบโตสู่รายได้ที่ตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อนหรือแตะระดับ 600 ล้านบาทได้อย่างแน่นอน

- Advertisement -