นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RT

RT เผยโครงการอุโมงค์ส่งน้ำ การประปานครหลวง สร้างเร็วกว่าแผนอยู่ที่ 51.34% เดินหน้าส่งมอบงานในมือ เร่งประมูลงานหนุน Backlog โต 8,520 ล้านบาท ออก RO เพิ่มทุนขยายโอกาสรับงานก่อสร้าง เตรียมเสนอขอมติอนุมัติผู้ถือหุ้น 29 เม.ย. 67

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา งานขุดเจาะอุโมงค์ และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อเร่งส่งมอบงานและรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ และ หอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ สัญญา G-TN-9Aมูลค่าสัญญา 1,379 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญาตั้งแต่    9 ก.ย. 64 ถึง 19 ก.ย. 68 ขณะนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้าง 51.34% คิดเป็น  จำนวน  708  ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถดำเนินงานและส่งมอบงานได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้

โครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นโครงการของการประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งมีห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เป็นผู้ว่าจ้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างหลัก ได้แก่ งานขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำ, งานก่อสร้างบ่อก่อสร้าง และ งานผลิตชิ้นส่วนผนังอุโมงค์คอนกรีตเสริมแรงสำหรับอุโมงค์ส่งน้ำ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถขยายกำลังการผลิตน้ำประปาให้เพิ่มขึ้น 80,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงแก้ไขปัญหาค่าความเค็มของน้ำประปาที่มีผลกระทบในช่วงหน้าแล้ง

“โครงการของ กปน. เป็นการขยายศักยภาพการเข้ารับงานที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เป็นการเจาะพื้นอุโมงค์บนพื้นผิวที่เป็นหินในพื้นที่ต่างจังหวัด สู่การเจาะอุโมงค์ผ่านชั้นดินที่มีลักษณะอ่อนลงในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งมอบงานได้ตามแผน พร้อมทั้งมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการเข้าประมูลและรับงานที่เป็นการสะท้อนราคาต้นทุนใหม่ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทมุ่งเน้นการลดต้นทุนงานก่อสร้าง และใช้เทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษและประหยัดพลังงาน โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนไม่ต่ำกว่า 5% คาดว่าจากแผนการดำเนินงานทั้งหมด จะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้อยู่ในระดับที่ดี” นายชวลิต กล่าว

ขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานตามแผน จำนวน 22 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงราย-เชียงของ สัญญา 1และ สัญญา 2, โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก, โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา เป็นต้น โดยในช่วงไตรมาสเดียวกันได้มีการส่งมอบงานโครงการทั้งสัญญาจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ มูลค่าโครงการ 2,501 ล้านบาท, งานก่อสร้างระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน มูลค่าโครการ 256 ล้านบาท และ งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนพระราม 6 มูลค่าโครงการ 10 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 8,520  ล้านบาท เกือบทั้งหมดเป็นงานสะท้อนราคาต้นทุนใหม่ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2570

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ไม่เกิน 275.47 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในสัดส่วน 4:1 ราคาหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 151.51 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 20 มี.ค. 67

กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. 67 ซึ่งจะมีการขอมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 29 เม.ย. 67 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

default
- Advertisement -