ผู้ถือหุ้น CMAN ไฟเขียวปันผล 0.07 บ./หุ้น เตรียมจ่าย 24 พ.ค. นี้

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ  คุณอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณชาย ศรีวิกรม์ (ขวาสุด) กรรมการ และคุณพรพรหม กาญจนจารี (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท กำหนดจ่ายเงินในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอโศก 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -