SGP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 0.15 บาท/หุ้น

SGP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ประจำปี 2567 ผถห.อนุมัติจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 0.15 บาท/หุ้น

ดร.วรวิทย์ วีรบวรพงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP และนายศุภชัย วีรบวรพงศ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ภายหลังงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 6 บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 (1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 66) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 459.47 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นี้

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าการขายก๊าซ LPG ที่ 4 ล้านตัน โดยมีปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

- Advertisement -