สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เดินเครื่องอบรมด้านภาษา มุ่งสู่การทำงานระดับสากล

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เดินเครื่องอบรมด้านภาษา มุ่งสู่การทำงานระดับสากล

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในกลุ่มธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เดินหน้าจัดอบรมพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านการสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิรันดร์ ขุมบางลี่ อาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการ (TCISM) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ด้วยนโยบายการทำงานเชิงรุกในระดับสากลที่ STI ได้มุ่งเน้นให้การทำงานของพนักงานทุกคนพร้อมปรับตัว เรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่เพียงแค่เป็นการพัฒนาทักษะส่วนตัว เเต่เป็นการส่งเสริมที่มีประโยชน์สำหรับองค์กรที่มีผลต่อการเติบโตและความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย

- Advertisement -