ผถห. EURO อนุมัติผ่านทุกวาระ

คุณโกมล กัมบีร์ (ที่4จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท และคุณเควิน กัมบีร์ (ที่4จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EURO ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้อง Ballroom 2 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

- Advertisement -