ผถห. SFLEX ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.045 บ./หุ้น-รับเงิน 9 พ.ค.นี้

คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (นั่งกลาง) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคุณปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ (นั่งขวา) ประธานกรรมการบริหาร  , พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ (นั่งซ้าย) ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (SFLEX) ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมทั้งอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท เป็นเงิน 35.63 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆนี้

- Advertisement -