ผู้ถือหุ้น SCI ยกมือโหวตผ่านทุกวาระ

นายนพพล มิลินทางกูร (แถวหน้ากลาง) ประธานกรรมการ, นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล (แถวหน้าขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมเดินหน้าประมูลงานโครงการใหม่ต่อเนื่อง ทั้งงานโครงการภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมองว่าในปี 2567 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ จะยังคงมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่บริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -