ผู้ถือหุ้น AH อนุมัติจ่ายปันผลปี 66 เพิ่ม 0.95 บ./หุ้น กำหนดจ่าย 24 พ.ค. นี้

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (AH) ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย และธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT (Internet of Things) จัดงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีนาย เย็บ ซู ชวน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร นางเตียว ลี งอ (ที่ 5 จาก ซ้าย) กรรมการบริหาร นายวิเชียร เมฆตระการ (ที่ 3 จาก ซ้าย) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2566 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 337 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในปี 2566 เป็นจำนวน585 ล้านบาท รวมอัตราหุ้นละ 1.65 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 36.4% ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มีนาคม 2567 Record Date 15 มีนาคม 2567 กำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอโนมา ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้

- Advertisement -