ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท

คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์  กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ “BWG” ผู้นำด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการได้มา เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 12 โครงการ และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม จำนวน 3 โครงการ โดยคิดเป็นเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 9,856 ล้านบาท จากมูลค่าการลงทุนรวม 20,800 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังอนุมัติวาระการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 540 ล้านหุ้น ให้กับบุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมแจกวอร์แรนต์ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าวอีกด้วย

- Advertisement -