“AIRA” ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สยายปีกให้บริการทางการเงินชั้นนำ Non-Bank แบบครบวงจร   

บรรยายภาพ :  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท  นางนลินี  งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA ร่วมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารสปริงทาวเวอร์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน     และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2566 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ   ปี 2566 พร้อมอัปเดตแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ เพื่อเดินหน้าสยายปีกธุรกิจมุ่งสู่กลุ่มบริษัท                   ทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่มีเครือข่ายพันธมิตรในระดับสากล ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและครบวงจร

- Advertisement -