ผู้ถือหุ้น SA ไฟเขียวปันผล 0.05 บ./หุ้น เตรียมจ่าย 24 พ.ค. นี้

คุณวรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ , คุณขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุนันทา สิ่งสรรเสริญ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดจ่ายเงินในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆนี้

- Advertisement -