บล.ไอร่า:  

CRC

ระดับราคาได้มีสัญญาณขาย หลังจากหลุดแนวรับสำคัญที่บริเวณ33.25 บาทลงมาเป็นสัญญาณขายที่จะมี Target ในการลงที่บริเวณ 29.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ขาย Short Against Port แล้วไปรอซื้อคืนที่แนวรับ

แนวรับ 30.25 29.00 แนวต้าน 32.72 33.25 Stop Loss —-

PTTGC

ระดับราคาได้มีสัญญาณขาย หลังจากหลุดแนวรับสำคัญที่บริเวณ 36.50 บาทลงมาเป็นสัญญาณขายที่จะมี Target ในการลงที่บริเวณ 32.25 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ขาย Short Against Port แล้วไปรอซื้อคืนที่แนวรับ

แนวรับ 33.25 32.25 แนวต้าน 36.00 36.50 Stop Loss —-

BCP

ระดับราคาได้มีสัญญาณขาย หลังจากหลุดแนวรับสำคัญที่บริเวณ 42.00 บาทลงมาเป็นสัญญาณขายที่จะมี Target ในการลงที่บริเวณ 36.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ขาย Short Against Port แล้วไปรอซื้อคืนที่แนวรับ

แนวรับ 38.00 36.00 แนวต้าน 41.00 42.00 Stop Loss —-

CPALL (ต่อเนื่อง)

ในที่สุดระดับราคาก็สามารถมีสัญญาณซื้อเมื่อสามารถ Break แนวต้าน Neckline ที่บริเวณ 58.25 บาทขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อที่จะมี Target ในการขึ้นที่บริเวณ 63.00 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 58.50 58.00 แนวต้าน 60.00 62.00 Stop Loss 57.50 บาท

SET

แนวโน้มในระดับ Trading ของดัชนีฯ ได้ชนแนวต้านที่บริเวณ 1372 จุด มาได้สองวันแล้วไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ทำให้สั้นๆ ยัง Sideway อยู่ระหว่าง 1355-1372 จุดจนกว่าจะ Break ออกไปในทิศทางใดว่าจะขึ้นต่อหรือจะจบการ Rebound

กลยุทธ์ สั้นๆ ลงซื้อขึ้นขายในกรอบ

แนวรับ 1355 1340 แนวต้าน 1372 1380

- Advertisement -