GUNKUL มาแรง! ส่งบ.ย่อยเซ็น PPA กับ กฟผ. เล็งขายไฟฟ้าเพิ่ม 31 MW หนุนกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ตามสัญญาพุ่งแตะ 1,367.62 MW

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มเพิ่มเติมกับ กฟผ. ในส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 31 เมกะวัตต์ สัญญาระยะยาว 25 ปี หนุนกำลังการผลิตตามสัญญาโดยรวมเพิ่มเป็น 1,367.62 เมกะวัตต์  “โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์” ระบุเดินหน้าพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายงานในส่วนภาคเอกชนทั้งรายเล็ก รายใหญ่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีศักยภาพ มั่นใจธุรกิจพลังงานทดแทนยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก หนุนผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัทฯ เติบโตตามเป้าที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 15%

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัท กันกุล วัน เอ็นเนอร์ยี 9 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GUNKUL ถือหุ้น 100% ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) จำนวน 1 โครงการ กำลังผลิต 31 เมกะวัตต์ โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้า (FiT) 2.1679 บาทต่อหน่วยไฟฟ้า

ทั้งนี้เมื่อรวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Solar Farms with Battery Energy Storage Systems) ที่ลงนามไปแล้วก่อนหน้า ส่งผลให้ GUNKUL มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาใหม่เพิ่มขึ้น 652.40 เมกะวัตต์ คาดว่าจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทยอยตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป หนุนให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโดยรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1,367.62 เมกะวัตต์ คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น122%

สำหรับทิศทางผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้ มั่นใจว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ประมาณ 9,000 ล้านบาท หรือเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) ที่ทยอยรับรู้รายได้และมีการเติบโตอย่างชัดเจน ทั้งธุรกิจผลิตและการจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าที่คาดว่าปีนี้จะเติบโตอย่างโดดเด่น, ธุรกิจงานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายงานในส่วนภาคเอกชนทั้งรายเล็ก รายใหญ่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีศักยภาพ ซึ่งเชื่อว่าธุรกิจพลังงานทดแทนยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก ซึ่งกลุ่ม GUNKUL เล็งเห็นการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยมีเป้าหมายสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งพลังงานทดแทน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานและเทคโนโลยี ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งธุรกิจด้านการบริการก่อสร้างครบวงจร ดังนั้นจึงมั่นใจว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ จะเติบโตได้ตามแผนที่วางไว้คือไม่ต่ำกว่า 15%” นางสาวโศภชา กล่าวในที่สุด

- Advertisement -