AAI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมแจกปันผล 0.23 บาท/หุ้น นายวิชัย อัศรัสกร(ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ผู้รับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ชั้นนำของประเทศ และเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงแมวและสุนัข “มองชู”, “ฮาจิโกะ” และ “โปร” ร่วมถ่ายภาพภายหลังการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมไฟเขียวจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.05 บาท คงเหลือจ่ายปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

AAI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมแจกปันผล 0.23 บาท/หุ้น

นายวิชัย อัศรัสกร(ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร  บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI ผู้รับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human Food) ชั้นนำของประเทศ และเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงแมวและสุนัข “มองชู”, “ฮาจิโกะ” และ “โปร” ร่วมถ่ายภาพภายหลังการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมไฟเขียวจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.05 บาท คงเหลือจ่ายปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

- Advertisement -