โฮมโปร เซ็น MOU “กฟผ.” จัดกิจกรรม “ร่วมรักษ์โลก ร่วมรักษ์พลังงาน ร่วมใช้ตู้เย็นฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่”

โฮมโปร เซ็น MOU “กฟผ.” จัดกิจกรรม “ร่วมรักษ์โลก ร่วมรักษ์พลังงาน ร่วมใช้ตู้เย็นฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่” ช่วยประหยัดไฟฟ้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายวรวุฒิ ลิมป์แสงทอง ผู้จัดการทั่วไป สายจัดซื้อ Air Conditioner & Refrigerator พร้อมด้วย นายชาญชัย ชัยถาวรกิจ ผู้จัดการเขตบริหารกลุ่มสินค้า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “ร่วมรักษ์โลก ร่วมรักษ์พลังงาน ร่วมใช้ตู้เย็นฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่” ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มอบสิทธิ์ประโยชน์ส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าสูงสุดกว่า 3,500 บาท รวมจำนวน 5,555 สิทธิ์ตลอดรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 67 นี้ ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

- Advertisement -