กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. สานต่อ โครงการ “เด็กตื่นไฟ ปี 3” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 650,000 บาท

“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) สานต่อ โครงการเด็กตื่นไฟ เปลี่ยนพลังงานผ่านตัวเรา (เด็กตื่นไฟ ปี 3) สนับสนุนการประกวดแคมเปญการสื่อสาร ที่มีภาพยนตร์โฆษณาเป็นเครื่องมือหลัก ภายใต้หัวข้อ “The Changer เปลี่ยนพลังงานผ่านตัวเรา” ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาด  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท

นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เปิดเผยว่า ทาง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้ประชาชน ต้องเริ่มหันมาปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จึงเป็นที่มาของการสนับสนุน โครงการ “เด็กตื่นไฟ ปี 3 ” ผ่านทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมีบริษัท เวิร์คลิงค์ ดา เอเจนซี่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ จัดการประกวดแคมเปญการสื่อสาร ที่มีภาพยนตร์โฆษณาเป็นเครื่องมือหลัก ภายใต้หัวข้อ “THE CHANGER เปลี่ยนพลังงานผ่านตัวเรา”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมไปถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจของ กกพ. ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานกับการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ คาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ที่ถูกต้อง ตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิดและทัศนคติด้านพลังงานที่ดีขึ้น พร้อมถ่ายทอดผ่านมุมมองความเข้าใจและทัศนคติของตนเองให้แก่บุคคลรอบตัวและสื่อสารในวงกว้าง

“สำนักงาน กกพ. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักของปัญหาในการใช้พลังงานรูปแบบเดิม หรือพลังงานฟอสซิล การช่วยกันรณรงค์ให้เกิดการปรับตัวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน จากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด รับรู้เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นกระบอกเสียงสำคัญ ในการส่งต่อพลังทางความคิดไปยังประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับประสบการณ์ที่ดี และสามารถนำความรู้ แนวความคิด ต่อยอดไปสู่กระบวนการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติตลอดไป”นายธรณพงศ์ กล่าว

นายคชภพ สงวนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเวิร์คลิงค์ ดา เอเจนซี่ จำกัด ผู้สร้างสรรค์และบริหารโครงการ “เด็กตื่นไฟปี 3 ” กล่าวว่า เวิร์คลิงค์ ดา เอเจนซี่ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการเด็กตื่นไฟ เป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งหวังสร้างความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องจนไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิดและทัศนคติด้านพลังงานที่ดีขึ้น ผ่านการประกวดแคมเปญการสื่อสาร ที่มีภาพยนตร์โฆษณาเป็นเครื่องมือหลัก ภายใต้หัวข้อ THE CHANGER เปลี่ยนพลังงานผ่านตัวเรา” เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน 100 ทีม โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองจำนวน 40 ทีม ได้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลอย่างเข้มข้น ได้เข้าร่วม กิจกรรม Camp “เด็กตื่นไฟ ปี 3”  เพื่อร่วมพูดคุย รับคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรด้านไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาการประกวด ที่เข้ามาให้แนวคิดและเทคนิคสำหรับการนำไปจัดทำผลงานส่งประกวด

ปัจจุบันคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินจนเหลือ จำนวน 26 ทีม เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 โดยผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 300,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่า 150,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่า 100,000 บาท และ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ  50,000 บาท

โดยทั้ง 26 ทีม ได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการการตัดสิน ผู้แทนจากสำนักงาน กกพ. ผู้แทนจากโครงการ และผู้แทนจากผู้สนับสนุนโครงการ เพื่อคัดเลือกผลงาน ที่สามารถนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถติดตามผลการประกาศรางวัลได้ที่ https://www.facebook.com/DEKWAKEUP?locale=th_TH

 

- Advertisement -