นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางกลยุทธ์แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ เพื่อสยายปีกธุรกิจสู่การเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มีเครือข่ายพันธมิตรในระดับสากล ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่หลากหลายและครบถ้วน เพื่อให้สอดรับกับแผนการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีแนวโน้มการเติบโตเป็นไปตามเป้าหมาย  โดยอาคารสปริงส์ทาวเวอร์อาคารสำนักงานให้เช่าแห่งแรกของกลุ่มไอร่า ภายใต้การบริหารงานของบริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด ปัจจุบันมีผู้เช่าแล้ว 85% และมีผลประกอบการดีต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับบริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 ล้านบาท เป็น 790 ล้านบาท จาก 750 ล้านบาท โดยมีส่วนลงทุนจากบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 32 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ AIRA เพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 61% ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ขณะที่ บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สินเชื่อรถบรรทุกใช้แล้วสำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนและรายได้ดอกเบี้ยรับของบริษัท ส่วนบริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนจากกรมบังคับคดี แห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ การจัดระบบบริการทางธุรกิจในกรณี ที่ล้มละลาย เป็นต้น สำหรับ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ได้มีการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 5,333.33 ล้านบาท ชำระแล้ว 4,000 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,333.33 ล้านบาท ชำระแล้ว 2,500  ล้านบาท เพื่อลดขาดทุนสะสม และเพื่อรองรับแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต และบริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีการเปิดสาขาย่อยใหม่ 1 สาขา ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ สำหรับแผนการต่อยอดธุรกิจดังกล่าวจะส่งผลเชิงบวกต่อ AIRA Group ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

- Advertisement -