นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ (กลาง แถวหน้า) ประธานกรรมการบริษัท และ นายฐากร ชัยสถาพร (ที่ 2 จากซ้าย แถวหลัง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รูปแบบไฮบริด มีมติอนุมัติปันผลอีก 0.25 บาท/หุ้น รวมทั้งปีจ่ายปันผล 0.482 บาท กำหนดจ่ายเงินวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และมั่นใจว่าปีนี้มีโอกาสสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาและออกสินค้าใหม่ เจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Function Six ชั้น 6 โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ เมื่อเร็วๆนี้

- Advertisement -