บล.กรุงศรีฯ:  

KSS Strategist Comment : IVL  (Trading Buy  26.5 บาท/หุ้น) 

มอง slightly positive ต่อกำไรสุทธิ 1Q24 ของ IVL ที่ 1,133 ลบ. (+11% y-y, พลิกกำไร q-q) คิดเป็น 13% ของประมาณการเราและ Bloomberg consensus 

  • เรามองบวกเล็กน้อย แม้กำไรปกติยังอยู่ในระดับต่ำ เพราะ เริ่มเห็นการฟื้นตัวได้ใน 1Q24 และมีแนวโน้มฟื้นต่อใน 2Q24 ที่ PET เข้าสู่ high season มองว่าประมาณการปียังเป็นไปได้
  • โดยกำไร 1Q24 ที่ฟื้น q-q เพราะ 1.)เห็นการฟื้นตัวของปริมาณขาย 2% q-q ใน 1Q24 ฟื้นจากขา demand ที่ดีขึ้นทั่วโลก ส่งให้ปริมาณขาย PET และ Fibers ฟื้นตัว ส่วนปริมาณขาย IOD ที่ -8% q-q มาจากผลกระทบพายุฤดูหนาวใน U.S. ซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราว มองกลับมาฟื้นใน 2Q24F 2.) Core EBITDA/ton 99 $/ton (-1% y-y, +34% q-q) ฟื้นตัวสูง q-q ตามการฟื้นของ integrated PET spread และ Fibers ที่ demand ฟื้นตัว และการระบาย stock ลดลง และ MTBE (supply ตึงตัว) และ 3) ค่าใช้จ่าย SG&A ที่ลดลงตามฤดูกาล
  • คงคำแนะนำ Trading Buy ที่ 26.5 บาท/หุ้น สามารถซื้อเก็งกำไร i) การฟื้นตัวของ spread PET หนุนจากปัจจัยหน้าร้อนใน 2Q24F (คงมุมมองจุดน่าสนใจคือ integrated PET spread ควรอยู่เหนือ 170 $/ton) และ การพลิกมีกำไรใน 2024F เพราะ stock loss ที่ลดลง จากราคา feedstock ไม่ลดผันผวนเท่า 2023 ii) core EBITDA/ton ฟื้น เป็น 99 $/ton (+19% y-y) ตามการฟื้นของทั้ง PET ที่ oversupply ลดลงจากมีการลด run ของโรงผลิตในจีนมากขึ้น รวมถึง demand ฟื้นตัว, IOD ความต้องการใช้ของ U.S. ฟื้นตัว และ Fibers ที่ความต้องการใช้กลุ่มยานยนต์ และจากประเทศจีน ฟื้นตัว
- Advertisement -