บล.พาย:

CPN: CENTRAL PATTANA PCL.

กำไร 1Q24 เกินคาดเล็กน้อยทะลุ 4,000 ล้าน

CPN มีกำไรสุทธิงวด 1Q24 อยู่ที่ 4,155 ล้านบาท (+28%YoY, +5%QoQ) ดีกว่าคาดเล็กน้อย ได้รับผลดีจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตถึง 95%YoY รวมถึงรายได้จากการให้เช่าที่เพิ่มขึ้น 10%YoY หลังรับรู้รายได้จากศูนย์ใหม่เข้ามา แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เข้ามากว่า 300 ล้านบาท กำไรสุทธิในงวด 1Q24 คิดเป็นสัดส่วน 26% ของกำไรทั้งปีที่เราคาดไว้ที่ 16,053 ล้านบาท ขณะที่แนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีคาดยังเห็นการเติบโตจากปีก่อนได้ จากผลดีขของการรับรู้ศูนย์ใหม่เต็มไตรมาส และโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมี Backlog อีกกว่า 5,700 ล้านบาท เราจึงคงประมาณการทั้งปีไว้เท่าเดิม

กำไรสุทธิ 1Q24 4,155 ล้านบาท (+28%YoY, +5%QoQ)

  • CPN มีกำไร 1Q24 ที่ 4,155 ล้านบาท +28%YoY เติบโตทุกธุรกิจโดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนกว่า 1,300 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าหลังจากมีศูนย์ใหม่เข้ามา 3 แห่ง ส่วนเทียบกับ 4Q23 เติบโตได้เพราะรายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น (ส่วนหนึ่งมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)
  • รายได้จากธุรกิจหลักที่ 11,705 ล้านบาท (+17%YoY, -9%QoQ) เทียบกับปีก่อนเติบโตหมดทุกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (+95%YoY) ที่ยังได้รับผลดีจากการโอนคอนโดเข้ามาต่อเนื่องจากปลายปี รวมถึงธุรกิจโรงแรม (+39%YoY) มีโรงแรมเพิ่ม 5 แห่ง ส่วนรายได้จากการให้เช่าที่เป็นรายได้หลักเติบโต 10%YoY เพราะมีการเปิดศูนย์ใหม่ 3 แห่ง ส่วนเทียบกับ 4Q23 รายได้ลดลงหลักมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยอดโอนลดลงกว่า 40%QoQ ส่วนรายได้จากการให้เช่าลดลงเล็กน้อย 3%QoQ
  • กำไรขันต้นรวมที่ 5 5% ดีขึ้นจาก 52% ใน 1Q23 เพราะกำไรขันต้น ธุรกิจค่าเช่าเพิ่มขึ้นหลังค่าไฟลดลงและมีการรับรู้รายได้จากการปรับ ค่าส่วนกลางเต็มไตรมาส (1Q23 รับรู้ช่วงเดือน ก.พ.) แต่ลดลงจาก 56% ใน 4Q23 เพราะมีค่าเสื่อมราคาจากการต่อสัญญาเช่าที่ดินเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และค่าไฟที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามค่า Ft ค่าใช้จ่ายในการขายที่ 1,998 ลบ. (+14%YoY, -20%QoQ) เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น เพราะมีค่าใช้จ่ายในการเปิดศูนย์ใหม่เพิ่ม ส่วนการลดลงจาก 4Q23 มาจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ลดลง
  • ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ 596 ล้านบาท (+25%YoY, +9%QoQ) จากผลประกอบการที่ดีขึ้นทั้ง CPNREIT และ Mega bangna ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 49%YoY, 28%QoQ มาอยู่ที่ 888 ล้านบาท เพราะมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการต่อสัญญาที่ดินเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ภาพรวมยังโตได้จากปีก่อน

ภาพรวมช่วงที่เหลือของปีคาดเห็นการเติบโตจากปีก่อนได้ จากผลดีของการฟื้นตัวของจำนวนคนเข้าศูนย์ที่ล่าสุดเดือน เม.ย. มีจำนวนมากกว่าก่อนโควิดได้แล้ว ซึ่งจะทำให้รายได้ค่าเช่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ รวมถึงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมี Backlog รอรับรู้รายได้อีกกว่า 5,700 ล้านบาท

แนะนำ “ซื้อ” เพราะภาพรวมยังดูดี

เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยมูลค่าเหมาะสม 89 บาท (25XPER 24E) มีปัจจัยบวกผลประกอบการที่ออกมาดี และแนวโน้มยังเห็นการเติบโตได้ ขณะที่ศูนย์เปิดใหม่เริ่มมีผู้เช่าเข้ามาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กำไรสุทธิในช่วง 1Q24 คิดเป็นสัดส่วน 26% ของกำไรทั้งปีที่เราคาดไว้ที่ 16,053 ล้านบาท (+7%YoY) ดังนั้นเราจึงยังคงประมาณการกำไรไว้เท่าเดิม

- Advertisement -