นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM

TM โชว์งบ Q1/67 รายได้จากการขายสินค้า แตะ 177.35 ลบ. ปั้น The Parents สู่ The Parents Wellness and Rehabilitation ตั้งเป้าโกยรายได้ 20 ลบ.

บมจ.เทคโนเมดิคัล (TM) แจ้งงบไตรมาส1/67 มีรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่ 177.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.80% (YOY) รับผลบวกสินค้าเดิมยอดขายสดใส กางแผนธุรกิจTM ปี 2567 ส่อแวว กวาดรายได้แตะ 740 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าปั้น The Parents สู่ The Parents Wellness and Rehabilitation เต็มสูบ พร้อมส่งซิกโกยรายได้ จาก The Parents ในปีนี้แตะ 20 ล้านบาท ให้ได้ตามแผนที่วางไว้   

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส1/67 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าอยู่ที่ 177.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.80 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 174.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.90 เนื่องจากบริษัทฯ มีการจำหน่ายกลุ่มสินค้าเดิมได้มากขึ้น ประกอบมีการทำตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เช่น เครื่องวัดฮีโมโกลบิน,  ถุงมือผ่าตัด, ชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำระบบปิด เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังมียอดขายสินค้าใหม่ อาทิ Alcohol pad เป็นต้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นมีการเติบโตที่ 58.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.34 ล้านบาทหรือร้อยละ 6

 ทั้งนี้ แม้ว่ารายได้จะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่หากพิจารณาจากกำไรสุทธิ ในไตรมาส1/2567 บริษัทขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 7.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 325.4 (YoY) เป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ลดลง จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น ประกอบกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “The Parents” ภายใต้ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TMNC) มีผู้เข้าใช้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงฉุดให้งบรวม TM ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TMNC ต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่าย โดย ณ ไตรมาสแรกของปี 2567 มีผลขาดทุนจากการลงทุนใน The Parents จำนวน 8.90 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยวางกลยุทธ์เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ในกลุ่มใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ อาทิ  สินค้าแผนกการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, สินค้าแผนกผู้ป่วยหนัก, สินค้าแผนกวิสัญญี และเครื่องมือผ่าตัดและศัลยแพทย์ เป็นต้น โดยจะเน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้านราคา ตามภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง สู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม

ส่วน The Parents  ยังคงมุ่งสู่ The Parents Wellness and Rehabilitation โดยดูแลผู้สูงอายุควบคู่กับการให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ หรือผู้ป่วยภาวะหลังการผ่าตัด ที่ต้องการรับการฟื้นฟู โดยมีบริการทั้ง Daycare  และ Home Care ภายใต้ความพร้อมด้วยนวัตกรรมเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ Smart Medical Gym จากการขยายการให้บริการที่ ครอบคลุม เช่น การกายภาพบำบัด รวมถึงให้บริการเวชศาสตร์การฟื้นฟูกายภาพบำบัด การผสมผสานกการรักษาทั้ง 3 ศาสตร์ ได้แก่ แพทย์แผนปัจจุบัน หรือ Conventional Medicine บวกกับการแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็น Complementary Medicine และแพทย์ทางเลือก หรือ Alternative Medicine  ซึ่งจากแผนการให้บริการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้จาก The Parents สำหรับปีนี้ไว้ที่ระดับ 20 ล้านบาท ภายใต้เป้าหมายมีผู้เข้ารับการรักษาที่ระดับ 50 ราย โดยรายได้จากธุรกิจดังกล่าว ยังไม่รวมกับรายได้ของTM ที่คาดว่าจะแตะระดับ 740 ล้านบาทในปีนี้      

- Advertisement -